google-site-verification=V_SGjOPPC3iCXU6Dp5TS4FyOC2X3c2qD8N5rWkvxg_4

پیام مدیر عامل محترم شرکت

والاتباران گرامی،

باعث افتخار مجموعه روشن دریای پارس است که ما را به عنوان همراه خود در تجارت برگزیده اید. این شرکت از بدو تاسیس خود کوشیده است تا با ارائه خدمات و راهکارهای حرفه ای در زمینه های مرتبط با حمل و نقل و لجستیک و همچنین زنجیره تامین و توزیع رضایت شما عزیزان را فراهم آورد.

اکنون نیز با توجه به تحولات روزافزون بازار داخلی و جهانی برآنیم تا خدمات خود را هرچه سهل تر در اختیار شما قرار دهیم.

 روشن دریای پارس کلیه خدمات حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی، چند وجهی و تزانزیت کالا را در کلیه نقاط جهان با همکاری شرکت های حمل و نقل مطرح بین المللی، داخلی و منطقه ای، در اشل حرفه ای و با کیفیت، سرعت و ایمنی بی مانند ارائه می دهد. امید است با همیاری شما عزیزان و انتقادات و پیشنهادات سازنده تان این امر به بهترین وجه ممکن صورت پذیرد.